Vážení rodiče,

nechceme na dálku probírat nové učivo v matematice ani v českém jazyku. Jsme si totiž vědomi toho, že by děti mohly získat nesprávné návyky, které by se obtížně odstraňovaly.

Testy a úkoly budou proto zaměřeny na opakování a procvičování učiva, které bylo probráno ještě ve škole. Nové učivo bude rozloženo do období, kdy se žáci vrátí do školy a dále na začátek nového školního roku.

Jsme se vědomi, že 1. třída je nejdůležitější a že děti budou celý život získané návyky používat. Chceme mít jistotu, že veškeré učivo bude správně zafixováno a nebude dětem v dalším životě dělat problémy. Vše s dětmi doženeme – nebojte se. Jen chceme, aby se v životě nevymlouvaly, že se to v 1. třídě špatně naučily.

Vás prosíme, procvičujte s dětmi již probrané učivo – psaní písmen, která se ve škole učili.

Velice důležité je čtení. Nezapomeňte s dětmi pravidelně číst.

Olga Pulchartová – třídní učitelka

Marcela Husáková – ředitelka

2. týden

PS – str. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9- cv. 1- číst, vyznačit barevně písmena a slabiky,
str. 3 – cv. 4, str. 4 – cv. 2, 3, str. 5 – cv. 3,  str. 6, – cv. 2, 3, 4, str. 7- cv. 2, str. 8 – cv. 5,
str. 9 – cv. 2, 3, 4

1. týden

Slabikář:

  • opis psacího písma str. 6 – 26
  • číst slova – str. 27 – 32
  • číst str. 33 – 34
  • opis psacího písma str. 35 – 50
  • číst do str. 88

Vypracovat pracovní list: Český jazyk