Informace pro rodiče


iSpeech.org
Vážení rodiče,

dne 10. 3. 2020 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR Mimořádné opatření, kterým se od 11. 3. 2020 do odvolání uzavírají základní školy.  Dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda ČR stav nouze.

Pro žáky tato situace znamená, že nemohou navštěvovat školu.

Na tak závažná rozhodnutí jsme nebyli připraveni. Nyní nastává problém, jakým způsobem za této situace zajistit vzdělávání žáků. Na webových stránkách školy (www.zsprimda.cz) máme připravenou záložku MIMOŘÁDNÉ VOLNO – ÚKOLY, kam budeme našim žákům průběžně zadávat úkoly.

Chápu, že žáci zatím volno berou jako prázdniny, ale situace je vážná a dle dostupných informací bude nouzový stav trvat 30 dní. Během této doby je potřeba, aby žáci plnili zadané úkoly.

Předpokládám, že téměř všichni máte přístup k internetu, a tudíž i k zadaným úkolům.

Pokud v některých rodinách nastane problém s dostupností k zadaným materiálům, můžete požádat o jejich vytištění ve škole.  Každý všední den v době od 8 do 10 hodin bude ve škole pracovník, který potřebné materiály vytiskne, popř. je možné se po telefonické domluvě (602 838 802) dohodnout i na jiné hodině.

Vyplněné a podepsané pracovní listy a úkoly mohou žáci odevzdávat do poštovní schránky u školy, popř. je odevzdají po návratu do školy. Pokud nemáte možnost pracovní listy vytisknout, mohou žáci zadané úkoly přepisovat na volné papíry (opět možnost odevzdávat průběžně do schránky, popř. odevzdat po příchodu do školy).

První úkoly budou u všech tříd k dispozici v pondělí 16. 3. 2020, další vždy v pátek (tedy 20. 3., 27. 3. atd.).

Na danou situaci reagují i různí vydavatelé, pro žáky některých tříd je možno využít přístup k on-line učebnicím.

Všichni žáci obdrželi přístupové údaje k portálu PROŠKOLY.CZ. I zde je řada pracovních listů, kde si žáci mohou procvičit probíranou látku.

Při jakýchkoliv problémech můžete využít telefonickou konzultaci – telefon ředitelky 602 838 802 či mailovou konzultaci – zsprimda@seznam.cz.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Marcela Husáková

ředitelka školy [/sayit]